Karlskrona jubilerar – 25 år som världsarvsstad på Stortorget


Karl XI skapade Karlskrona med avsikt att den skulle fungera som en strategiskt viktig örlogsbas och ett varv som skulle gynna den svenska stormaktens intressen. Efter ett hundratal år beslutades det att staden som hade växt fram skulle bevaras för evigt.

Världsarv av UNESCO

Det har nu gått 25 år sedan UNESCO utsåg örlogsstaden till ett världsarv. Elena Peverada, världsarvssamordnare på Karlskrona kommun, anser att detta måste firas.

”Det är en stor ära för oss att vara ett världsarv”, säger hon.

För att fira jubileet har representanter från kommunen samlats på Stortorget för att dela ut doftljus med världsarvsloggan på.