Förbättrat stöd till barn med läs- och skrivsvårigheter genom ny overenskommelse


Skolan tar över ansvaret för läs- och skrivutredningar enligt den nya överenskommelsen, meddelar region Halland i ett pressmeddelande. Syftet är att tydliggöra vilket stöd eleverna behöver för att klara sin undervisning. Dessutom kommer det inte längre vara nödvändigt med en dyslexidiagnos eller kontakt med hälso- och sjukvården för att eleverna ska få det stöd de behöver.

Region Halland utökar även åldersspannet för stöd till barn med tal- och språksvårigheter. Tidigare erbjöd regionen endast stöd till förskolebarn, men nu kommer stödet att omfatta även barn i skolåldern.

Förändringarna planeras att träda i kraft vid årsskiftet, med en övergångsperiod på tre månader.

Klicka på klippet för att höra mer om överenskommelsen från Marie Sjödèn, verksamhetschef i region Halland.