Klimatministern välkomnar hoppfullt uttalande från COP28 om att minska användningen av fossila bränslen


Ledaren för COP28-mötet, Sultan Al Jaber, har nyligen ifrågasatt behovet av att fasa ut fossilbränslen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader, enligt en artikel i The Guardian.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är starkt oenig med Al Jabers uttalande och betonar att det är av yttersta vikt att fasa ut fossila bränslen för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Enligt Pourmokhtari är Al Jabers uttalande problematiskt och kan leda till ökat tryck på Förenade Arabemiraten att omställa sig till förnybara energikällor.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres stödjer forskningsresultat som visar att begränsningen av global uppvärmning till 1.5 grader endast är möjlig om alla fossilbränslen slutar att brännas.

Kritiserat beslut

Al Jabers utnämning som ledare för klimattoppmötet har mötts av stark kritik på grund av hans tidigare uppdrag som vd för det statliga olje- och gasbolaget ADNOC. Detta har lett till krav på hans avgång från över 100 ledamöter i USA:s kongress och EU-parlamentariker.

Vissa menar att Al Jabers utnämning visar på oljelobbyns inflytande över klimattoppmötet, medan andra tror att han kan vara en viktig aktör för att påverka andra oljeproducerande länder att omställa sig till förnybara energikällor.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari påpekar att Al Jabers position som ordförande påverkar mötets utfall, men att Förenade Arabemiraten, som ett fossilt land, står inför högt tryck och granskning när det gäller deras inställning till klimatfrågor.

I klippet hör du klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris kommentar om COP28-ledarens uttalande.