PFAS-skandalen: Ett allvarligt miljöproblemPFAS-skandalen i Kallinge har lett till att över 150 invånare har stämt sitt kommunala vattenbolag, och nu ska fallet avgöras av högsta domstol. Frågan är om de som har fått i sig PFAS-kemikalier via dricksvattnet kan anses lida av en skada som ger rätt till skadestånd.

PFAS-kemikalier finns framför allt i mat, exempelvis fisk från förorenade sjöar, och kan även förorena dricksvatten i områden där brandövningsplatser har använt brandskum innehållande ämnena. Negativa effekter på hälsan har visats, bland annat kolesterolhalt och risk för vissa cancerformer, men kunskapen om flera PFAS-ämnens effekter är fortfarande begränsad.

PFAS-skandalen i Kallinge uppdagades hösten 2013 när höga halter av PFAS hittades i dricksvattnet. Hovrätten har tidigare kommit fram till att PFAS-drabbade inte har kunnat bevisa att förändringen ämnena medför i sig utgör en skada på kroppen, medan tingsrätten gav Kallingeborna rätt. Nu ska Högsta domstolen avgöra om de som tagit skadeståndskraven till rätten har rätt till kompensation för personskada.

Invånarna i Kallinge har olika åsikter om fallet, och många har personliga erfarenheter relaterade till PFAS-halter i deras kroppar. Högsta domstolens avgörande förväntas komma under maj 2023.