Stöd från staten kan användas för att skrota äldre båtar


Uttjänta båtar kan läcka ut miljöfarliga ämnen. Arkivbild.


Båtägare får en ny chans att skrota sina gamla och uttjänta båtar på ett miljövänligt sätt.

Havs- och vattenmyndigheten tillför 9,5 miljoner kronor till skrotning för att få bort fritidsbåtar och motorer som annars kan förorena miljön.

Blir båtarna liggande i naturen kan de läcka farliga ämnen, exempelvis tennorganiska föreningar och tungmetaller såsom koppar och zink, som kan skada vattenlevande djur och växter.

Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den sista december 2024, men pengarna kan ta slut och det är först till kvarn som gäller, enligt myndigheten.

Skrotningen görs via nätverket Båtretur som tar emot fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare.