30-årig kvinna dog av sepsis trots att hon var fullt friskNär den 30-åriga kvinnan kom till akuten skickades hon hem med febernedsättande medicin. Två dagar senare kom hon tillbaka och avled bara en timme efter att hon kommit in.

Chefsläkare Benny Ståhlberg uttrycker sin sorg över händelsen och berättar att kvinnan annars var frisk. När kvinnan först kom till akuten konstaterades det att hon hade influensa och hon fick vätska och febernedsättande medicin innan hon skickades hem. Hon fick också instruktioner att återkomma om tillståndet försämrades. När hon återvände två dagar senare var hennes tillstånd betydligt sämre. Hon hade hög feber, svår andning och bristande syretillförsel.

Efter att ha blivit behandlad av ambulanspersonalen fick hon ändå hjärtstillestånd och avled. En obduktion visade att kvinnan utöver influensa även hade sepsis och covid-19. Chefläkare Benny Ståhlberg berättar att immunförsvaret reagerade felaktigt och att sepsisen inte upptäcktes i tid.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) via Lex Maria på grund av bristande dokumentation kring beslutet att skicka hem kvinnan och att akuten borde ha kontaktat intensivvården tidigare.

Tidigare fall där sepsis upptäckts för sent har även uppmärksammats. Ett exempel är en 21-årig kvinna som först hemskickades med rådet att ta Alvedon innan sepsisen upptäcktes och hon låg i koma i fyra veckor. Ett annat fall är Oskar, som dog på sjukhus två veckor innan sin femårsdag efter att ha väntat länge på akuten.

Sepsis, eller blodförgiftning, är ett allvarligt tillstånd som uppstår när en infektion blir livshotande. Det är svårt att diagnostisera sepsis tidigt eftersom symtomen är diffusa i början. Mellan 50 000–60 000 svenskar drabbas av sepsis varje år. Sepsisforskare Adam Linder säger att kunskapen om tillståndet ökar och att det är viktigt att sjukvårdspersonal och patienter har kunskap om symtomen och när man ska misstänka sepsis.

Symtom på sepsis inkluderar hög feber, skakfrossa, ansträngd andning, diarré, kräkningar och värk i kroppen. Om man upplever minst tre av dessa symtom bör man söka vård. Sepsis kan leda till amputationer eftersom kroppen attackerar sig själv i ett försök att bekämpa infektionen.

Adam Linder säger att det är viktigt att patienter är medvetna om sepsis och att de kan fråga vården om det kan vara en möjlig diagnos om tillståndet försämras.