– Från gifter till fängelsestraff: Rättegången som förändrade allt – Från larm om gift till rättvis rättsprocess: En väg mot rättvisa – Från hot om gifter till rättvisa domar: En stark rättskamp – Från farliga larm till fällande domar: En seger för rättvisanBrandövningsplatsen på F17 i Kallinge där brandskum med PFAS användes har varit föremål för en långvarig strid om skadestånd. 2013 stängdes Brantafors vattenverk i Kallinge tillfälligt på grund av höga halter av PFAS i dricksvattnet, vilket misstänktes komma från brandövningsplatsen. År 2015 bildade drabbade invånare PFAS-föreningen för att kräva ansvar för skandalen och för att få rätt till skadestånd då människor hade höga halter av ämnena i kroppen. Försvarsmakten erkände ansvaret, men föreningen stämde det kommunala vattenbolaget vid Blekinge tingsrätt för att ha levererat förgiftat dricksvatten.

Efter flera vändor i rätten fastslog Högsta domstolen 2023 att det kommunala vattenbolaget i Ronneby ska betala skadestånd till drabbade som fått i sig PFAS via dricksvattnet. Detta beslut kom 3 644 dagar efter att vattenverket stängts tillfälligt. Striden om skadestånd har varit lång och efter domen kunde de drabbade äntligen få rättvisa.