Uppgifter: Brittisk kärnkraftsanläggning drabbad av cyberattackHackergrupper med ryska och kinesiska kopplingar har gjort intrång i den brittiska kärnkraftsanläggningen Sellafields, enligt rapporter. Intrången väcker oro för säkerheten kring kärnkraftsanläggningen och dess känsliga information. Storbritannien har tidigare varnat för cyberattacker mot sin kritiska infrastruktur och detta intrång påminner om behovet av ökad cybersäkerhet inom kärnkraftsindustrin. Sellafields har bekräftat att de har drabbats av en cyberattack men har inte specificerat vilka grupper som ligger bakom. Detta incident understryker behovet av att skydda kärnkraftsanläggningar mot cyberhot och att samarbeta internationellt för att förhindra sådana intrång i framtiden.