Fjärde debatten utan deltagande av Trump avslutadNikki Haley var en av fyra Republikaner som deltog i den fjärde TV-debatten för presidentkandidater. De fyra kandidaterna, inklusive Haley, är kvar i valet, men det verkar osannolikt att någon av dem kan klara sig mot den ledande kandidaten, expresidenten Donald Trump.

I debatten deltog även Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy och Chris Christie medan Donald Trump samlade in kampanjpengar i Florida. Opinionsmätningarna visar en betydande ledning för Trump, vilket gör det svårt för de andra kandidaterna att nå framgång.

Chris Christie har varit den mest kritiska mot Trump och har påpekat expresidentens rättsliga problem och uttalanden, medan de övriga kandidaterna har varit mer återhållsamma i sin kritik.

Trump har valt att inte delta i några av debatterna och har motiverat det med att han inte vill ge sina konkurrenter uppmärksamhet.

En representant för kampanjorganisationen Make America Great Again, Karoline Leavitt, hävdade att de fyra kandidaterna ägnar sig åt en ”låtsasfajt” för att tillfredsställa sina egon och de finansiärer som styr dem.

Det återstår endast sex veckor till det första primärvalet och kampen om andra platsen verkar vara en slöseri av tid, pengar och energi enligt Leavitt.