Netanyahu: Vi närmar oss Hamasledarens bas med försiktighet