Sida får kritik för sitt bistånd till PalestinaRegeringen begär kompletterande uppgifter om Palestinabistånd

Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister, begär mer information från Sida om biståndet till de palestinska områdena. Han anser att Sidas rapport om Palestinabiståndet inte ger tillräckligt beslutsunderlag och att det finns luckor i rapporten.

Den 10 oktober meddelade regeringen att utvecklingsbiståndet till de palestinska områdena pausades och totalt 57 miljoner kronor som skulle ha betalats ut under året frös. Samtidigt gav regeringen Sida i uppdrag att genomföra en översyn av biståndet.

I fredags kom Sida med sin rapport och hävdade att det inte fanns några hinder för att återuppta biståndet. Men Johan Forssell anser att rapporten inte är tillräckligt utförlig och begär nu kompletterande uppgifter senast den 15 februari.

Enligt Forssell bestod uppdraget bland annat av att granska samtliga organisationer som har fått svenskt stöd, men Sida gjorde istället ett urval och missade att analysera vad biståndstagarna har kommunicerat på hemsidor och i sociala medier.

Regeringen har dock redan beslutat att återuppta delar av det pausade utvecklingsbiståndet och 27,2 miljoner kronor ska betalas ut till tre organisationer trots den pågående översynen.

Sverige är en stor biståndsgivare till de palestinska områdena och har gett totalt 225 miljoner kronor i bistånd under 2023. Humanitärt bistånd till de palestinska områdena har inte pausats och regeringen beslutade i november att ge ytterligare 150 miljoner kronor i humanitärt bistånd.