Ministerns vrede över Opec:s brevCOP28 är en plats av stor förhandling då framtiden för fossila bränslen är en central fråga, med Sverige och EU som driver på för att få länderna att enas om att fasa ut olja och gas. Men oljeindustrin ger massivt motstånd och en läckt skrivelse från Opec uppmanar sina medlemmar att stoppa alla formuleringar om att fasa ut fossila bränslen.

Sveriges miljöminister Romina Pourmokhtari är oförstående och arg över detta och menar att oljeindustrin är desperat och att de behöver ställa om till fossilfria energikällor som kärnkraft, vindkraft, sol och vätgas. Hon och hennes ministerkollegor runt om i världen förkastar Opecs krav och tänker inte låta aktörer som fortsätter att släppa ut och smutsa ned klimatet att diktera deras förhandlingar.

Den danska aktivisten Selma De Montomery delar frustrationen och oro för att länderna inte ska nå en överenskommelse med ambitiösa mål för att fasa ut fossila bränslen. Planen är att COP28 ska avslutas inom kort, men det är långt ifrån säkert att överläggningarna når i hamn tills dess.