Barnen låstes in – nu fallar rättvisanFöräldrar döms till 12 års fängelse för tortyrliknande våld mot barn

En 23-årig kvinna och en 25-årig man har dömts till 12 års fängelse för att ha misshandlat och isolerat sina två små barn under en dryg månad. Barnen hölls bland annat inlåsta i ett ”kallt rum” och tvingades till kalla duschar, tvångsmatades och misshandlades med tillhyggen.

När barnen fördes till sjukhus var deras skador uppenbara och chockerade sjukvårdspersonalen. Polisen beskrev att de aldrig hade sett sådana skador på ett så litet barn tidigare.

Det ”kalla rummet” var fönsterlöst och barnen upplevde det som skrämmande och ensamt. Föräldraparet filmade till och med övergreppen mot barnen och händelserna har beskrivits som tortyrliknande.

Den rättspsykiatriska undersökningen visade att den åtalade mannen inte hade någon allvarlig psykisk störning. Mamman nekade till brott och sade sig inte minnas händelserna när hon konfronterades med filmerna som visade övergreppen.

En utredare på Socialstyrelsen säger att föräldrar som skadar eller dödar sina barn oftast kan delas in i olika kategorier, bland annat de som lider av en psykos och de som har en antisocial personlighetsstörning eller psykopati.

Domstolen ansåg att den långa perioden av isolering och våld, att barnen var försvarslösa och att övergreppen skedde i hemmet av vuxna som hade ansvar över dem, var försvårande omständigheter.

Sammanfattningsvis var domen mot föräldraparet enhällig och de döms till 12 års fängelse för människorov, synnerligen grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov misshandel och barnfridsbrott.