Bättre skydd för poliser som bekämpar gängaktivitet


Polisanställda som jobbar mot organiserad brottslighet ska skyddas genom anonymisering. Arkivbild.
Polisanställda som jobbar mot organiserad brottslighet ska skyddas genom anonymisering. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Regeringen vill stärka skyddet för polisanställda som arbetar mot den organiserade brottsligheten.

Därför föreslås att anställda ska kunna anonymiseras genom att en annan uppgift än personens namn används i beslut och handlingar som rör insatser mot organiserad brottslighet.

Vidare föreslås att sekretess ska gälla för uppgifter som kan bidra till att identifiera en anställd som använt en sådan annan uppgift.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger i ett pressmeddelande att våld och hot mot polisanställda är oacceptabelt:

”Det hotar enskilda medarbetares trygghet och säkerhet, men också polisens förmåga att fullgöra sitt uppdrag och ytterst vår demokrati”.

Förslagen har skickats ut på remiss och föreslås träda i kraft den 15 april nästa år.