Centrum mot arbetskriminalitet fortsätter att noggrant granska Northvolt: ”Finner kontinuerligt brister”Centret samarbetar med Polisen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att bekämpa arbetskriminalitet. En liknande struktur har också implementerats i landets nio polisregioner. Chef Gitte Larsson betonar att arbetskriminalitet oftast sker inom branscher med temporära arbetsplatser och många underentreprenörer, vilket kan leda till otydligt ansvar.

Batterifabriken i Skellefteå är ett exempel på upprepade arbetsmiljöbrister enligt Larsson, även om det är oklart om dessa kan kopplas till kriminalitet. Fredrik Hedlund, chef för Northvolts fabriker, säger att företaget kräver följsamhet av sina samarbetspartners och att de arbetar aktivt med myndigheter för att förebygga brister. Han uttrycker tacksamhet för Arbetsmiljöverkets expertis och samarbete.