Den stora spridningen av Covid-19 – en ny variant hotar att ta överSmittspridningen av covid-19 har legat på en hög nivå den senaste tiden. Arkivbild.


Smittspridningen av covid-19 fortsätter att ligga på en hög nivå. En bidragande orsak tros vara den nya omikronvarianten som har lättare att ta sig förbi immunförsvaret.

– Den håller på att ta över i Sverige, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Covid-smittan har legat på en hög nivå under flera veckor. Enligt Folkhälsomyndigheten befinner vi oss just nu i ett ”skifte”. Omikronvarianten JN.1 håller på att ta över från de omikrovarianter som cirkulerar.

– JN.1 har lättare att infektera personer i det immunitetsläge vi befinner oss i just nu, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Det finns inget som tyder på att den nya varianten ger allvarligare sjukdom. Däremot finns det risk för att smittkurvan kan komma att sticka iväg den närmaste tiden.

– Men det vet vi ännu inte. Det kan vara så att det inte blir så stor förändring.

Influensafallen ökar

Som vanligt den här årstiden är det många olika smittor i omlopp. RS-viruset ökar, men ligger inte på någon jättehög nivå. Även säsongen med vinterkräksjukan har dragit i gång, men inte heller där ser man någon enorm ökning.

Annorlunda är det dock med influensan. Enligt Magnus Gisslén kommer vi troligen att se en fortsatt ökning av fall kommande veckor.

– Det brukar vara så att när det väl tar fart så brukar det fortsätta uppåt. Men hur mycket och hur hög topp vi får det vet vi inte.

Sprider sig lättare

För äldre och personer i riskgrupper är rådet, precis som tidigare, att vaccinera sig både mot influensan och covid.

Den nya omikronvarianten verkar ha lättare att infektera vaccinerade personer och även dem som kanske nyligen varit sjuka i covid.

– Det är därför den sprider sig, men vaccinen skyddar fortfarande mot allvarlig sjukdom. Det är ju det vaccinen mot covid, och även delvis influensan, gör. De skyddar mot allvarlig sjukdom, men dåligt mot att bli infekterad, säger Magnus Gisslén.