Fokus på åtalsprocessen efter hästarnas sken på Djurgården


Den 17 juni skenade flera hästar på Djurgården i Stockholm.


En man har åtalats för framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada efter att flera hästar började skena på Djurgården i Stockholm i somras. Bland annat en äldre man och en kvinna skadades allvarligt.

Mannen fick livshotande skador och bestående men.

”Mannen har agerat oaktsamt eftersom han inte har säkerställt att hästarna han ansvarade för inte kunde skena iväg på allmän plats”, säger extra åklagare Anna Meyrowitsch i ett pressmeddelande.

Brottet framkallande av fara för annan avser sex personer och vållande till kroppsskada avser fyra. Tre av brottsoffren är barn under fem år.

”Oaktsamheten är grov då det har varit ett medvetet allvarligt risktagande vid hanteringen av djur som kan orsaka såväl livshotande som allvarliga skador på människor”, säger Meyrowitsch.