Förslag till förbättrade åtgärder för personer med skuldproblem


Publicerad 2023-12-21 19.07

Kronofogden får nya uppdrag av regeringen. Arkivbild.

Foto: Jessica Gow/TT

Överkonsumtion, kreditköp och onlinespelande är några faktorer som gjort att svenskarna dragit på sig stora skulder.

Nu vill regeringen att Kronofogden ska jobba mer för att nå personer som är i riskzonen.

Uppdraget ges i myndighetens regleringsbrev för nästa år och det kan bland annat innebära olika informationskampanjer, enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

– Bland unga och personer över 65 har vi sett en stor ökning av skuldsättning, så det är naturligt att tänka sig att man arbetar särskilt mot de grupperna, säger han.

Utöver det får Kronofogden i uppdrag att arbeta med personer som har sökt men inte fått igenom skuldsanering.

”Besvärligt läge”

– Det handlar inte minst om unga människor som i relation till sin låga ålder inte har tillräckligt stora skulder för att få skuldsanering, men som ändå har hamnat i ett mycket besvärligt läge, säger Niklas Wykman.

Uppdragen ska klaras inom Kronofogdens befintliga budget.

Enligt Niklas Wykman finns det en rad faktorer som ligger bakom situationen med överskuldsättning.

Han nämner bland annat ränteavdraget, bolånetaket och att det införts en enklare tillståndsform för att få ge ut konsumentkrediter.

– Var och en är nödvändigtvis inte fel, men tillsammans driver de på en utveckling som är olycklig. Bland annat Finansinspektionen har till exempel gjort bedömningen att bolånetaket gör att benägenheten att ta blancolån ökar, säger han.

Livslånga problem

För konsumenten är överkonsumtion, spel och krediter ofta skälen till att man blir överskuldsatt, enligt Wykman.

– Den här typen av skuldsättning är förödande för den enskilde, att man hamnar i ibland livslånga ekonomiska problem. Men det är också negativt för samhället i stort och kan bidra till instabilitet och risker i det ekonomiska systemet.