Här är hur gisslan hämtas: en steg-för-steg guideTT/En 85-årig kvinna som togs som gisslan av Hamas den 7 oktober har frigetts den 23 oktober och återförenats med sin familj. Kvinnan, Yocheved Lifshitz, som är israel, har hållits fången i Gaza sedan hon togs som gisslan under den dödliga attacken mot Israel. Bilden på frigivningen visar en ICRC-ledsagare som tar Lifshitz tillbaka till Israel. ICRC-chefen Martin Schüepp berättar om den spända situationen vid frigivningar och vikten av att ge stöd och hjälp till de frigivna personerna och deras anhöriga. ICRC har en unik roll i frigivningen av fångar under Gazakriget, och Schüepp betonar organisationens neutralitet och vikten av att behålla förtroendet från konfliktens parter. I fallet med Lifshitz var det Qatar som medlade fram den första vapenvilan och frigivningen av gisslan, och ICRC kontaktades sedan för genomförandet av frigivningen. Genom åren har ICRC hjälpt till med frigivning av fångar i olika konfliktdrabbade områden genom sitt unika humanitära mandat. Genèvekonventionerna utgör grunden för ICRC:s arbete och syftar till att skydda civila i väpnade konflikter. Gaza, där Lifshitz hölls gisslan, har sedan sommaren 2007 styrts av Hamas och har varit scen för flera krig mellan Hamas och Israel. Gaza är ett tätt befolkat område där krigets lagar och skyddet av civila är av stor betydelse.