Insats av polisen på det farligaste stället i Västerbotten: HemmetEnligt Brottsförebyggande rådet uppskattas det att 96 procent av alla brott i nära relationer aldrig rapporteras. Under stora helgdagar ökar risken för dessa brott, vilket har fått polisen att genomföra dörrknackning för att förebygga dem. Lokalpolisen Maud Brodin Hansson säger att de vill att hemmet ska vara en trygg plats.