Kommuner satsar mer på skolböcker – ökad budget för utbildningsmaterial


Kommuner spenderar allt mer pengar på att köpa in läromedel – men stora regionala skillnader finns.


Läromedelsinköpen ökar bland Sveriges kommuner – men från en låg nivå och skillnaderna är fortsatt stora. Det skiljer över 1 500 kronor per elev mellan den kommun som spenderar mest jämfört med den som har köpt in minst, visar en ny undersökning.

Under 2022 ökade kommunernas inköp av läromedel jämfört med tidigare år. Men de regionala skillnaderna är fortsatt stora, visar en undersökning gjord av Läromedelsföretagen.

”Det är inte bra att tillgången till läromedel varierar. Alla elever ska ha rätt till kvalitativa läromedel, oavsett var i landet de bor” skriver Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt går trenden år rätt håll. Det skiljer 1 578 kronor mellan den kommun som spenderar mest jämfört med de kommuner som lagt minst pengar på läromedel. Den siffran kan jämföras med 2021 då samma undersökning visade att siffran var 2 000 kronor mellan den kommun som köpte mest läromedel jämfört med den som spenderade minst.

Bland länen är det Västmanlands län som toppar listan med ett genomsnitt på 1 313 kronor i läromedelsinköp. Sist på listan hamnar Jönköpings län med 744 kronor per elev.