Kritiken från V och MP om NATO borttagen ur försvarsrapportenNatos flagga och Sveriges Flagga. Foto: Henrik Montgomery/TT

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare varit starkt kritiska mot svenskt Natomedlemskap i försvarsberedningens rapporter. Men i den nya rapporten om svenskt civilförsvar är kritiken borta. – Det är bra att kunna peka på enighet i den här rapporten. Vi är överens om det civila försvaret, säger Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson.

På tisdagen presenterade riksdagens försvarsberedning sin rapport om hur det svenska civilförsvaret ska utformas. Civilförsvaret måste stärkas kraftigt i och med det försämrade säkerhetsläget, enligt partierna. Utgångspunkten för uppbyggnaden av totalförsvaret är det svenska Natomedlemskapet, som ännu inte kommit till skott.

Vänsterpartiet har tidigare varit starkt kritiskt till det svenska Natomedlemskapet, men i försvarsberedningens rapport finns ingen Natokritik från V. – Vänsterpartiet är fortfarande emot ett Natomedlemskap, men vi vet att det kommer att ske och då behöver vi vara realistiska och planera för vad det kommer att innebära.

”Bra att kunna peka på enighet” När försvarsberedningen överlämnade sin säkerhetspolitiska rapport till försvarsminister Pål Jonson (M) i juni i år var det annat ljud i skällan. ”Vi anser att ett Natomedlemskap kan leda till ökade risker för Sverige och att Sverige blir en del av de krig och konflikter som Natoländer är involverade i”, skrev Hanna Gunnarsson under rubriken ”Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap”.

En avgörande sak som inträffat sedan dess är det förslag på nytt partiprogram som Vänsterpartiet tagit fram. I förslaget har partiet tonat ned Natokritiken, bland annat genom att inte längre kräva militäralliansens upplösning. – Vi kritiserade Natomedlemskapet i förra rapporten och vår åsikt är känd genom olika debatter och riksdagsmotioner. Det är bra att kunna peka på enighet i den här rapporten. Vi är överens om det civila försvaret, säger Hanna Gunnarsson.

Hanna Gunnarsson (V) under pressträffen. Foto: Henrik Montgomery/TT

V ser fördelar med Natomedlemskap Vänsterpartiet har inte bara tonat ner kritiken mot Nato i den nya rapporten. Partiet ser även vissa fördelar med det svenska Natomedlemskapet. Satsningar på infrastruktur, främst tågräls, kan behöva göras och då kan Nato vara med och finansiera investeringarna, påpekar Hanna Gunnarsson. – Det kommer att krävas mer järnväg och bättre infrastruktur för att, i en situation av höjd beredskap, kunna ta emot militärpersonal, säger hon. – Vänsterpartiet skulle inte säga nej till att Nato ger oss bättre järnväg i norra eller västra Sverige. Vi får se det som att något gott kanske kommer från det här medlemskapet.

Emma Berginger (MP) under pressträffen. Foto: Henrik Montgomery/TT

MP: Utgår från verkligheten Även Miljöpartiet har tidigare uttryckt kritik mot Nato när försvarsberedningen lagt fram rapporter. ”Vi anser att det bästa för Sverige är att bibehålla vår frihet att välja våra samarbetspartner när det gäller försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Därför valde vi att rösta nej till ett svenskt medlemskap i Nato”, skrev partiets företrädare i försvarsberedningen, Emma Berginger, i junirapporten.

Partiet har sedan dess omprövat Natofrågan och ska inte längre driva på för ett svenskt utträde när, eller om, Sverige blir insläppt. Det klubbades på partiets kongress i november. I den senaste rapporten väljer partiet att skriva ut flera avvikande åsikter från majoriteten av partierna, men någon Natokritik finns inte längre med. – Det svenska Natomedlemskapet kommer förmodligen bli av och det är utifrån de premisserna vi har jobbat med den här rapporten. Det är att utgå från den verklighet som ändå är, säger Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson Emma Berginger. Emma Berginger anser inte att den senaste rapportens fokus ligger på frågor som rör Nato. – Vi har fokuserat på det civila försvaret i Sverige, för det är det som rapporten handlar om. Det utesluter väl inte kritik mot medlemskapet, om ni har någon sådan? – Den dagen som du sitter i försvarsberedningen kan du lägga upp ditt arbete på det viset. Vi har inte gjort det så.