Regeringen minskar finansieringen för fredsorganisationerRegeringen avskaffar stöd till organisationer för fred och nedrustning

I Stockholm hölls en demonstration för fred i Ukraina inför årsdagen av kriget i februari i år. Svenska freds och Svenska läkare mot kärnvapen var två av arrangörerna av demonstrationen. Regeringen har nu beslutat att avskaffa det statliga ekonomiska stödet till civilsamhällesorganisationer som arbetar för fred och nedrustning. Beslutet har väckt skarp kritik från bland annat Svenska freds ordförande Kerstin Bergeå.

Det statliga ekonomiska stödet har getts till svenska organisationer inom civilsamhället som arbetar för fred och nedrustning i hundra år. Detta stöd har gått genom Folke Bernadotteakademin, men enligt ett regleringsbrev kommer detta stöd att avskaffas. Under 2023 handlade det om drygt 20 miljoner i stöd fördelat på 18 organisationer. Svenska freds har varit den största mottagaren av stödet och ser beslutet som mycket allvarligt.

En fjärdedel av Svenska freds budget kommer att försvinna på grund av detta beslut. Kerstin Bergeå menar att detta är en medveten politik från regeringen för att minska det demokratiska utrymmet för det civila samhällets arbete och för dem. Liknande analys görs av organisationen Svenska läkare mot kärnvapen, som också blir av med sitt stöd. För deras del utgör stödet ungefär 40 procent av budgeten.

Folke Bernadotteakademin har haft i uppdrag av regeringen att ge stöd till civilsamhället för att främja dialog och debatt om internationell fredsfrämjande verksamhet, nedrustning och icke-spridning. Bland dem som fick stöd beviljat 2023 finns organisationerna Clowner utan gränser, Svenska läkare mot kärnvapen, Östgruppen, Kristna fredsrörelsen, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Källa: Svenska freds- och skiljedomsföreningen