Regeringen tar åtgärder mot läkarfusk på sjukhusEfter möten med EU-kommissionen och utbildningsministrar från Lettland och Tjeckien uttrycker utbildningsminister Mats Persson (L) att Sverige inte är nöjda med situationen kring läkarfusk i Östeuropa. Han betonar att det är viktigt att se åtgärder och förändringar från berörda länder.

Aftonbladets avslöjande om omfattande fusk på läkarutbildningar har skapat oro inom läkarkåren. Persson har tagit detta på stort allvar och har inlett samtal och processer med de berörda länderna, inklusive att ha vänt sig till EU-kommissionen för att diskutera frågan.

Han betonar att det är ovanligt att ett land pekar på brister i ett annat lands utbildningssystem, men att Sverige är bestämda på att förändring behöver ske. De har haft möten med ett antal länder och har framfört att de förväntar sig åtgärder. Persson vill se en förändring av utbildningarna i de berörda länderna så att studenter som utbildar sig där kan komma tillbaka till svensk sjukvård med rätt kompetens.

Frågan om inträdesprov för studenter som utbildat sig utanför Sverige har även kommit upp, och Persson tror att regionerna som anställer läkare kan komma att vidta olika åtgärder baserat på den pågående debatten inom läkarkåren. Han betonar dock att det inte är upp till honom att bedöma, men att han inte skulle bli förvånad om regionerna vill införa sådana prov.

Mats Persson är tydlig med att Sverige aktivt arbetar för att se en förändring och åtgärder kring läkarfusket, och Aftonbladet uppmanar allmänheten att tipsa om de har mer information om ämnet.