Stöd från USA för en urvattnad FN-resolution – är det verkligen redo?


I det senaste utkastet av resolutionen har en uppmaning om att avsluta våldet tagits bort. Istället är fokus nu på att få in humanitär hjälp till Gaza.

”Vi har skapat en mekanism för att underlätta det humanitära biståndet, och vi är redo att rösta för det”, sa USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield till reportrar under natten.

Resolutionen uppmanar FN:s generalsekreterare att utse en koordinator för att övervaka att hjälpsändningar till Gaza enbart består av humanitärt bistånd. Israel och USA har önskat att Israel ska ha ansvar för att kontrollera lastbilarna som kommer in i Gaza.

Humanitärt bistånd har nått Gaza de senaste veckorna, men förväntas expandera kraftigt om resolutionen röstas igenom i säkerhetsrådet.

USA har nyligen känt tryck att uppmana till eldupphör, särskilt från Frankrike som har varit kritiskt till Israels agerande i Gaza.