Urspårningen orsakar allvarliga skador för gruvbolaget Kaunis Iron


Under helgen spårade ett malmtåg ur i Vassijaure, vilket har lett till betydande ekonomiska förluster för LKAB, som transporterar malm mellan Kiruna och Narvik.

Gruvbolaget Kaunis Iron är också drabbat av stoppet, då de skulle skeppa ut en kvarts miljon ton järnmalm från hamnen i Narvik under december.

Då reparationen av Malmbanan kan ta längre tid än väntat, kan det leda till allvarliga konsekvenser för produktionen.

Klas Dagertun från LKAB förklarar: ”Vi är mycket känsliga för störningar på Malmbanan. Vår dagliga produktion på 7 000 ton gör att våra lagermängder växer snabbt och det är svårt att kompensera med lastbilar.”

Tidskrävande återställning av Malmbanan

Trafikverket har ännu inte kunnat ge en prognos för när trafiken kan återupptas, då statens haverikommission fortfarande gör sin utredning och återställningen av den 15 kilometer långa sträckan är en utmaning med tanke på det geografiska läget.

Simon Sunna, tf enhetschef järnväg nord, förklarar att de ännu inte har en heltäckande bild av skadorna och situationen är utmanande med tanke på vind och kyla.

I ett klipp kan man höra hur gruvbolaget påverkas av stoppet och om det kan leda till produktionsstopp i Pajalagruvan.