Villkorlig frigivning slopas – Edward Riedl (M) argumenterar för helt straffavtjänande


Regeringen arbetar för att ändra reglerna kring villkorlig frigivning, så att den som döms för ett brott ska avtjäna hela sitt straff som huvudregel. Endast om det finns särskilda skäl ska villkorlig frigivning beviljas, och risken för återfall ska också bedömas.

En utredning har tillsatts för att se över direktiven för villkorlig frigivning och kriminalisering av rymning, och den ska redovisas 1 juli 2024.