Gazakriget skapar rädsla bland judar och muslimer i ParisKriget mellan Israel och Hamas märks tydligt i Paris. Klotter om konflikten syns på många platser i staden. Antalet dödsoffer har ökat efter Hamas attack den 7 oktober och Israels flyganfall och markoffensiv i Gaza. Hatbrott har drabbat både judar och muslimer i Frankrike under konflikten, vilket har resulterat i säkerhetsåtgärder som kravallstängsel vid synagogor och betongblock vid judiska skolor. En ökning av antisemitiska hatbrott har rapporterats och inrikesministern pekar på över 1 500 fall – mer än tre gånger så många som föregående år.

En judisk man, Jonathan, berättar att antisemitism har funnits länge i Frankrike och har ökat under konflikten. Han känner flera judiska butiksägare som har hotats och har vidtagit åtgärder för att skydda sin familj. En annan kvinna, Gal, berättar om hur hon har tagit ner mezuzan från sin dörr och undviker att prata hebreiska högt på grund av rädsla för att bli utsatt för antisemitiska hatbrott.

Muslimer har också påverkats av kriget, och även om det finns få rapporterade fall av antimuslimska hatbrott, vittnar imamer om ökad vandalism och bombhot mot moskéer. En muslimsk kvinna, Tina, känner sig rädd och upplever spänning i staden, där många muslimer hålls ansvariga för konflikten.

Palestinska invånare har också känt sig utpekade och hotade under konflikten. En palestinsk journalist berättar om aggressiva blickar i tunnelbanan och oro för sin dotter. En annan kvinna, Agnès, berättar om hur hennes sons skola fick stänga på grund av ett bombhot.

Frankrike hyser den största judiska gruppen i Europa och en av de största muslimska populationerna i världen. Sedan 1905 är landet sekulärt, vilket innebär att staten och religionen är separerade. Trots detta har konflikten mellan Israel och Hamas påverkat både religiösa och icke-religiösa invånare i Paris.