Läkning av extremt illamående hos gravida: En förhoppningEn lösning har äntligen utkristalliserat sig för kvinnor som lider av extremt illamående och kräkningar under sin graviditet. Forskare har gjort en upptäckt som kan leda till behandling för den svåra formen av graviditetsillamående.

Josefin berättar om sitt eget trauma med extremt illamående och kräkningar under sin graviditet. Hon drabbades av den extrema formen av illamående som drabbar upp till en tiondel av gravida kvinnor i Sverige. Första fyra månaderna kräktes hon minst tio gånger om dagen och kunde knappt dricka vatten. Hon behövde till slut läggas in på sjukhus för att undvika vätske- och näringsbrist.

Hennes erfarenhet av att bli ignorerad av vården är inte ovanlig. Många kvinnor som lider av hyperemesis gravidarum (HG) upplever att deras symtom inte tas på allvar av vården.

Men nu har forskare gjort en genombrott med upptäckten av hormonet GDF15, som verkar ligga bakom den extrema formen av graviditetsillamående. Det proteinet binder till mammans hjärna och verkar kunna leda till illamående och kräkningar. Kvinnor som exponeras för GDF15 innan graviditeten reagerar inte lika starkt på det jämfört med de som inte har exponerats för det tidigare.

Studien ger hopp om en potentiell behandling för kvinnor som drabbas av hyperemesis gravidarum. Genom att låta kvinnor exponeras tidigare för GDF15 kan forskarna se potentialen i att dämpa symtomen som kan uppstå vid extremt graviditetsillamående.

Forskningen visar också att det finns en kombination av hur mycket av hormonet som produceras under graviditeten och i vilken utsträckning kvinnan har varit exponerad för det innan, som påverkar hur symtomen drabbar kvinnan.

För Josefin och många andra kvinnor som lider av HG, ger detta hopp om att framtida behandlingar kan hjälpa dem under sina graviditeter. Förhoppningsvis kan forskningen leda till mer förståelse och sammanhållen vård för kvinnor som lider av hyperemesis gravidarum.