Nya supermaterial kan förbättra kvinnors hälsa och öka jämställdheten globalt


Sisalagave, eller bara sisal, är en växt med starka fiber och har därför använts till bland annat rep. Den klarar också svår torka, något som tilltalat forskare vid Standforduniversitetet när de letat ett nytt material som kan produceras i just torra områden med knappa ekonomiska resurser.

Mensfattigdom ett stort problem 

Nära en halv miljard kvinnor beräknas sakna tillgång till allt de behöver för att hantera sin mens på ett bra sätt, framför allt i fattigare länder med ett torrt klimat, skriver forskarna i studien.  

– Tillgång innebär inte bara att dessa produkter finns tillgängliga på marknaden, utan också att de som menstruerar har råd att köpa dem och att de inte upplever fara eller skam i samband med inköp, säger doktor Louise Klintner, expert inom menstruell hälsa. 

Det kan leda till hälsoproblem, men i förlängningen också till att kvinnors och menstruerandes deltagande i olika aktiviteter minskar och en ojämlik fördelning av pengar när de inte kan arbeta – något som brukar benämnas period poverty, eller mensfattigdom. 

– De kan också tvingas stanna hemma från skolan för att undvika att blöda igenom sina kläder, vilket inte bara ger upphov till känslor av skuld och skam utan även leder till avbruten skolgång, säger Louise Klintner. 

Fluffiga material är inte enda lösningen 

Ett sätt att minska mensfattigdomen är att kunna producera mensskydd lokalt i mindre skala, menar forskarna som tagit fram det nya materialet. Men än finns det inte som en färdig produkt och det är inte bara ekonomi och miljövänlighet som avgör om bindorna kommer att användas, menar Louise Klintner. 

– Det finns ingen universell lösning för menstruation. Exemplet med menskoppen illustrerar detta – den är miljövänlig och kostnadseffektiv på lång sikt, men det betyder inte att alla kommer att föredra den. Mångfalden av alternativ är avgörande, säger hon.