Så kan Ukrainas bombfälla ha förberettsUkraina skjuter ner tre ryska attackplan

I fredags sköt Ukraina ner tre ryska attackplan av typen SU-34 i södra Ukraina. Enligt luftvapnet gillrade landet en fälla för att fånga planen. Överstelöjtnant Jörgen Elfving förklarar att händelsen kan ha stor betydelse för den ukrainska stridsmoralen.

Enligt Elfving finns uppgifter som tyder på att Ukraina använde det amerikanska luftvärnssystemet Patriot för att fälla planen. Hur fällan gillrades är oklart, men Elfving spekulerar att det kan ha varit genom att skapa ett lockande mål för flyginsatser.

Händelsen är betydelsefull för Ukrainas stridsmoral, som har kritiserats under motoffensiven. För Ryssland är det en ”nesa” och en indikation på bristande förmåga inom luftförsvaret.

Samtidigt väntar Ukraina på sina första F16-stridsplan, vilket kan ha en påverkan på striderna. Elfving poängterar dock att effekten av dessa plan beror på flera faktorer, inklusive piloternas utbildning och underhållet av planet.

Han menar att de ukrainska piloterna har genomgått en intensivkurs, vilket kan leda till att de inte behärskar systemet till fullo. Därför återstår det att se hur effektiva F16-planen kommer att vara i strid.