Titeln kan formuleras om till: ”Migrationsverket: Attendo har inte bedrivit bedrägeri”Det var genom vårdjätten Attendo som drygt 200 personer kom till Sverige för att arbeta som sjuksköterskor efter att först ha studerat svenska på Filippinerna.

Men i början av maj kunde SVT Nyheter rapportera om hur ett 100-tal av dem riskerade utvisning eftersom Migrationsverket beslutat att inte förlänga deras arbetstillstånd. Myndighetens motivering var att Attendo hade brutit mot regler när de annonserat ut projektet. Enligt EU-rätt måste tjänster läggas ut så att EU-medborgare har möjlighet att söka dem innan rekryteringar görs utanför unionen. Migrationsverket menar dock att tjänsterna i praktiken enbart var sökbara för personer på Filippinerna, där projektet inleddes med undervisning i svenska.

Nu har Migrationsdomstolen i Malmö fattat beslut i ett enskilt fall där de slagit fast att det var fel av Migrationsverket att inte förlänga en sjuksköterskas arbetstillstånd. Enligt Migrationsverket hade Attendo fört myndigheten bakom ljuset genom sin annonsering. Men domstolen slår fast i att så var inte fallet, annonseringen hade gått till på rätt sätt. ”Migrationsverket hade alla möjligheter att kontrollera omständigheterna kring anställningen när det första arbetstillståndet beviljades 2018. Migrationsverket kunde därför inte bevisa att sjuksköterskan och Attendo medvetet fört myndigheten bakom ljuset när tillståndet beviljades”, skriver domstolen.

Domen innebär att ärendet nu kommer skickas tillbaka till Migrationsverket. Omkring 100 personer har nekats fortsatt arbetstillstånd av Migrationsverket. ”Domen kan ju vara ledande för andra individer, det är ju många sjuksköterskor som har fått samma motivering av myndigheten”, säger Linda Bengtsson.