Allvarlig kollision på E45 i Lilla Edet orsakar trafikstopp


Det första larmet om olyckan kom vid 13.30 på julafton. Norrgående riktning är helt blockerad.

”Vi har spärrat av vägen i norrgående riktning och det är oklart hur länge det kommer vara avstängt,” säger Anders Helmborn.

Det finns ännu inga uppgifter om skador.

Vi kommer att uppdatera texten allteftersom mer information blir tillgänglig.