Årets största vetenskapliga genombrott här ärÅrets vetenskapliga genombrott enligt tidskriften Science

Vilka har varit årets största vetenskapliga genombrott? Enligt tidskriften Science har hypade läkemedel för viktminskning, väderprognoser med AI och underjordiska vätgaslager toppat årets lista över vetenskapliga genombrott.

1. Diabetesläkemedel ger hälsoeffekter vid fetma
Det omtalade läkemedlet Ozempic utvecklades för att förbättra blodsockerkontroll vid diabetes typ 2, men det visade sig även vara effektivt för att minska vikten. Studier visade att Ozempic och andra aptitdämpande GLP-1-läkemedel minskar risken för hjärtinfarkt och stroke hos personer med fetma, vilket bevisar att läkemedel för viktminskning kan skydda mot följdsjukdomar av fetma.

2. Jordens ”kolpump” saktar ner
Studier visade att processen i Antarktis där salt ytvatten sjunker mot botten och tar med sig koldioxid från atmosfären ner i djupet går långsammare än förväntat, vilket kan ha att göra med ökad tillströmning av färskvatten från smältande isar.

3. Stora lager vätgas
Efter vätgas som finns lagrad i jordens inre har det upptäckts att det finns enorma underjordiska lager av vätgas, vilket anses ha stor potential i den gröna omställningen.

4. AI förutspår väder
AI-modeller har kunnat ta fram väderprognoser, som är i princip lika exakta som datorernas, på någon minut genom att träna på flera decenniers väderdata.

Dessa genombrott har toppat årets lista över vetenskapliga framsteg enligt Science. Varje år listar tidskriften Science årets största genombrott, och i fjol var det James Webb-teleskopet som hamnade i topp.