Emelie återförenades med sin biologiska pappa efter 36 årPå sjukhuset i Halmstad stals sperma från ovetande män, som blev donatorföräldrar utan att veta någonting. Ett av barnen som blev till heter Emelie Persson – vid 36 års ålder fick lära känna sin biologiska pappa. ”Den här läkaren har lekt gud, och inte tänkt på konsekvenser och följder”, säger Emelie.

Läs hela artikeln – för dig med