Ishalka utgör en risk på julafton


Det kan bli lite bökigt på vägarna under julhelgen, i Götaland varnar SMHI för risk för ishalka.


Det kan bli riktigt halt på vägarna i södraste Sverige från julaftonsmorgonen när moln och nederbörd börjar dra in, enligt SMHI.

Och för stora delar av nordöstra Götaland och Svealand, bland annat i Mälardalen, har det lagts ut gula varningar för ymnigt snöfall och vind från julaftonseftermiddagen eller kvällen.

Risken för ishalka i Götaland kommer av att nederbörd faller på kalla vägbanor och fryser. I och med väderskiftet kan ishalkan gradvis sprida sig uppåt i landet efter början i södra Götaland.

Det kan till en början vara snö eller blötsnö som faller i söder för att sedan övergå i regn. Och på juldagen, mot kvällen, kan det också bli riktigt blåsigt i Götaland, enligt SMHI:s prognos från tidigt på julaftonsmorgonen.

Det blir fortsatt kallt, med minusgrader, från Svealand och norrut under julaftonen. I norra Norrland snöar det på många håll inledningsvis och i stora delar av Svealand kan det komma en hel del snö senare på julaftonen.