Nytt recept för att minska ensamheten i SverigeForskare letar efter recept för att minska ensamhet bland äldre

En matlagningskurs, körsång eller en fika med någon kan kanske minska ensamhet bland äldre, säger professor Ingeborg Nilsson, en ledande forskare vid Umeå universitet. Projektet hon leder fokuserar på att använda sociala aktiviteter som botemedel mot ensamhet, och inspirationen kommer från den brittiska modellen ”social prescribing”.

Forskarna undersöker sedan 2019 om det här konceptet kan fungera i Sverige, och har tagit fram en behandlingsmodell tillsammans med en vårdcentral i Umeå. De riktar sig främst till personer över 65 år och testar olika typer av aktiviteter för att minska ensamhet.

Enligt Ingeborg Nilsson är sociala aktiviteter avgörande för hälsan hos äldre, och forskningen har visat att ensamhet är en riskfaktor för både den psykiska och fysiska hälsan. Ensamhet kan vara självvald eller ofrivillig, och det är den ofrivilliga ensamheten som kan påverka hälsan negativt. Enligt en nationell folkhälsoenkät från 2022 upplever nästan var fjärde person över 16 år ensamhet.

Forskarna hoppas att sociala aktiviteter på recept kan vara en lösning på det växande folkhälsoproblemet med ensamhet och social isolering. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är ensamhet och social isolering ett allt större problem världen över, och särskilt inom vissa grupper av den äldre befolkningen.

Projektet kommer att testas på flera platser för att se om det kan fungera i en svensk kontext och minska ensamhet bland äldre. Enligt Ingeborg Nilsson är det viktigt att hitta sätt att skapa möjligheter för sociala aktiviteter för att bekämpa ensamhet och dess skadliga effekter på hälsan.