Risk för åderförkalkning ökar med sena vanor


En studie vid Göteborgs universitet visar att mycket kvällspigga personer har större risk för åderförkalkning. (Arkivbild)

Åderförkalkning är nästan dubbelt så vanligt hos mycket kvällspigga personer, jämfört med personer som hellre går upp med tuppen, visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

Tidigare har forskning visat att kvällsmänniskor har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar men enligt studien har dygnsrytmen också andra effekter.

”Våra resultat pekar på att kronotypen extrem kvällsmänniska inte bara kan kopplas till försämrad hjärt-kärlhälsa rent generellt, utan också mer specifikt till åderförkalkning i kranskärlen och till den process som leder till åderförkalkning”, säger Mio Kobayashi Frisk, doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Drygt 770 män och kvinnor mellan 50 och 64 år undersöktes med datortomografi för att mäta graden av åderförkalkning. Deltagarna fick ange om de var morgon- eller kvällsmänniskor och gradera sin så kallade kronotyp på en femgradig skala – från extrem morgontyp till extrem kvällstyp.

I den mest morgonpigga gruppen hade 22,2 procent åderförkalkning. I gruppen extrem kvällstyp var förekomsten av åderförkalkning i kranskärlen högst, 40,6 procent.

I den statistiska analysen togs hänsyn till en rad riskfaktorer såsom blodtryck, blodfetter, vikt, fysisk aktivitet, stressnivå, sömn och rökning. Personer som haft hjärtinfarkt uteslöts från studien, vilket innebär att deltagarna var friskare än befolkningen generellt.