Sarah, 30, dog i sepsis trots att hon sökte vård tre gånger – SmåbarnsmammanSjukvården missade Sarahs sepsis två gånger och den tredje gången var det för sent

Sarah hade tre infektioner samtidigt, men sjukvården missade det. Hennes mamma, Helén Laestadius Loman, berättar om Sarahs tragiska död och hur sjukvården brast i att upptäcka och behandla hennes infektioner i tid.

Sarah, en helt frisk 30-åring, insjuknade i slutet av januari. Efter att hennes dotter tillfrisknade från samma sjukdom blev Sarah allt sämre. Trots att hon hade feber, halsont och svårigheter att svälja sågs hon inte av sjukvården i tid. Vid det första vårdtillfället togs inte tester för att upptäcka hennes infektioner och hon skickades hem med smärtstillande. Vid det andra vårdtillfället togs tester, men hon skickades hem ändå. Först vid det sista vårdtillfället upptäcktes att hon hade influensa, covid-19 och aggressiva grupp A-streptokocker. Men då var det för sent.

Efter hennes död har sjukhuset gjort en Lex Maria-anmälan och erkänt att sepsisen upptäcktes för sent. Men Sarahs mamma Helén är övertygad om att om sjukvården hade agerat annorlunda så hade Sarahs liv kunnat räddas.

Under den sista tiden innan Sarahs död var hon och hennes dotter firade hennes födelsedag tillsammans med Helén. Nu lever Helén med sorgen och saknaden efter sin dotter och hoppas att genom att berätta om Sarahs öde så kan fler bli medvetna om sepsis och undvika liknande tragedier i framtiden. Aftonbladet har tidigare rapporterat om andra fall där sepsis upptäckts för sent och antalet sepsisfall från streptokocker har ökat stort de senaste åren.

Skånes universitetssjukhus svarar att det pågår en utredning om fallet och att de tar fram åtgärder för att förebygga liknande händelser i framtiden. De betonar vikten av att få en objektiv bild av händelsen och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Helén Laestadius Loman tänder ljus för Sarah varje dag och besöker hennes grav ofta. Hon vill att hennes dotter inte bara ska bli en siffra i statistiken över vårdmissar och hoppas att Sarahs historia kan göra skillnad för andra människors liv.