Undersökning: Vänliga människor upplever större lyckaAtt visa godhet och utföra goda gärningar kan leda till ökad lycka, enligt en amerikansk studie. Studien visar att personer som visar prov på vänlighet genom att hjälpa andra eller visa omtanke upplever en förbättring av sitt mentala välbefinnande. Resultaten av studien visar att personer som utförde goda gärningar kände sig lyckligare och mindre stressade, och att deras relationer förbättrades.

Studien, som genomfördes av Greater Good Science Center vid UC Berkeley, inkluderade 70 000 deltagare från över 200 länder. Deltagarna fick under en veckas tid visa prov på snällhet genom aktiva handlingar, och efter detta uppgav de att de upplevde en ökning av sitt välbefinnande.

Enligt forskningsledaren Emiliana Simon-Thomas är resultaten av studien glädjande och visar på statistiskt signifikanta förändringar. Liknande studier har tidigare visat att äldre personer som ägnar sig åt välgörenhet mår psykiskt bättre än de som inte gör det. Att utföra goda gärningar kan också ge känslan av kontroll över sitt eget välbefinnande.

Att visa godhet kan också vara ett sätt att hitta ljuspunkter i till synes dystra tider. Enligt Judith Moskowitz vid Northwestern University kan korta stunder av upplevd lycka ge något att hålla fast vid, särskilt när det känns som att många andra saker är utanför ens kontroll.