”Putin kan vara försvunnen i morgon”CIA-veteran tror på hot mot Putin

En CIA-veteran, med 30 år inom den amerikanska spionverksamheten, tror att missnöjet med Putin är stort inom Kreml. Trots att Putin är den ende realistiske vinnaren i det ryska presidentvalet 2024, står han inför fyra möjliga fallgropar.

Enligt Jack Devine, CIA-veteran, finns det ett växande missnöje med Putin inom Kreml. Han tror att det finns fyra möjliga hot mot presidenten – en kupp, en lönnmördare, regimkollaps eller försämrad hälsa. Devine menar att situationen i Ukraina kan leda till ett utdraget dödläge och att detta kan leda till ökad kritik mot Putin.

CIA-veteranen tror att Putin kommer att fortsätta med kriget i Ukraina, oavsett kostnad i pengar och människoliv. Men när folket inser att man kört fast kommer kritiken att öka. Han tror att detta kan leda till en palatskupp, snarare än ett folkligt uppror.

Devine beskriver en möjlig rysk palatskupp som en ”Svarta svanen”-situation, där oväntade händelser får en dominerande roll i historien. Han refererar till ekonomidoktorn Nassim Nicholas Taleb, som lanserade begreppet, och nämner att sådana händelser som ingen rimligen hade kunna förutspå kan ha stor betydelse i förväg.

Slutligen påpekar Devine att Putin kan vara ”borta i morgon” och att det kan komma som en överraskning för många.