Tårar i Kabul – Flickor gråter när skolan tar slut efter sexanTaliban offentliggör förbud mot flickors undervisning efter sjätte klass

För afghanska flickor innebär Talibanernas styre en abrupt avslutning på deras skolgång. Efter att ha gått ut sjätte klass får de inte längre återvända till skolan. Detta beslut väcker oro för framtiden för många unga flickor i landet.

Bahara Rustam, 13 år gammal och bosatt i Kabul, har nyligen gått sin sista dag i skolan. Efter att ha gått ut sjätte klass på Bibi Razia-skolan förbjuds hon nu att återvända till skolan efter vinterlovet. Beslutet har lämnat henne och hennes klasskamrater besvikna och ledsna.

I september 2021 meddelade talibanerna att flickor inte längre tilläts studera efter sjätte klass. Efter internationell kritik har de nyligen utökat förbudet till även att omfatta universitetsstudier. Detta har lett till utbredd oro över konsekvenserna av att utesluta kvinnor och flickor från utbildning.

Setayesh Sahibzada, en annan 13-årig flicka som gått ut sjätte klass, delar den här oron och är ledsen över att inte längre få fortsätta sin utbildning. Hon berättar att hon drömde om att bli lärare, men nu känner sig maktlös inför framtiden.

Enligt FN:s särskilda sändebud i Afghanistan, Roza Otunbayeva, riskerar en hel generation flickor att hamna efter i utbildningen om inte situationen förändras snabbt. Trots att talibanerna hävdat att flickor tillåts studera i religiösa skolor, är det oklart om de erbjuder en modern läroplan.

Experter varnar för att de drastiska åtgärderna mot kvinnors utbildning kommer att ha katastrofala konsekvenser för Afghanistan. Att utesluta kvinnor från utbildning och arbetsliv riskerar att leda till en okunnig och ojämlik befolkning.

Talibanerna har även vidtagit åtgärder för att begränsa kvinnors rörelsefrihet och tillgång till arbetsplatser, vilket ytterligare understryker det osäkra och orättvisa läget för kvinnor i landet.

Internationella organisationer har fördömt talibanernas åtgärder och uppmanat dem att upphäva förbuden mot flickors och kvinnors utbildning och rättigheter. Trots detta har talibanerna fortsatt att avvisa kritiken och hävdat att deras beslut är deras interna angelägenheter.

Talibanernas styre har därmed väckt allvarliga internationella farhågor över situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan och det fortsatta arbetet för att främja jämställdhet och utbildning i landet.