Ungdomar i Kongo väljer att vejpa som aldrig förr – men trenden kan stoppasAnvändningen av e-cigaretter, även kända som ”vapes” eller vejps, har ökat markant i Sverige. Mellan 2021 och 2022 ökade andelen användare i åldersgruppen 17–29 år från 4 till 14 procent. Trots detta verkar inget kunna få ungdomarna att sluta, men det kanske finns en vändning på horisonten.

En influencer på Tiktok vid namn Kristina publicerade den 16 november en video där hon berättar att hon ska sluta vejpa omedelbart och orsaken är att hon har läst om hur kobolt bryts ut i Kongo-Kinshasa. Kristinas klipp har fått 1,8 miljoner visningar och flera andra tiktokare har hoppat på trenden att försöka sluta vejpa för att stödja Kongo-Kinshasa.

Kongo-Kinshasa är en av de länder som exporterar mest kobolt, en mineral som används i bland annat litiumjonbatterier som är nödvändiga för elbilar, mobiltelefoner och nu även e-cigaretter. Amnesty International har larmat om tvångsvräkningar av lokalbefolkningen för att utvinna kobolt, samt övergrepp och andra kränkningar av mänskliga rättigheter.

Även om forskning visar att användningen av e-cigaretter leder till ökad risk för blodproppar och kärlpåverkan, så verkar användningen fortsätta vara hög. I en skolundersökning uppgav 17 procent av niondeklassarna och 21 procent av gymnasieeleverna att de hade använt e-cigaretter den senaste månaden.

Det återstår att se om medvetenheten om situationen i Kongo-Kinshasa kommer att få användningen av e-cigaretter att minska i Sverige.