Varning för våld, hot och skadegörelse mot kvinnorna på HinsebergKvinnorna dömda för allvarliga brott på anstalten Hinseberg

Flera kvinnor på anstalten Hinseberg har dömts för allvarliga brott, inklusive mord, mordförsök, rån och misshandel. Deras straff varierar och de sitter på anstalten för olika tidsperioder. Hinseberg är en anstalt som tar emot kvinnor med olika typer av brottsbakgrund och strafftider.