Nya lagar 2024: Ökade ordningsvakter, strängare straff och minskade engångsartiklarNy lag för att stoppa engångsprodukter

En ny lag har införts som kräver att företag som säljer mat och dryck i engångsmuggar eller engångsmatlådor måste erbjuda kunderna möjligheten att få drycken eller maten serverad i återanvändbara muggar och förpackningar, inklusive lock. Lagen syftar till att minska användningen av engångsprodukter och främja återanvändning.

Läs mer om den nya lagen hos Naturvårdsverket här: [länk]

Ny lag om ordningsvakter

En ny lag har införts som ger ordningsvakter ett utökat uppdrag och nya befogenheter. De kommer nu att kunna användas på fler platser och till fler syften, såsom att hjälpa polisen att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Dessutom har grundutbildningen till ordningsvakt förlängts och avgiften sänkts.

Läs mer om den nya lagen om ordningsvakter hos polisen: [länk]

Ny lag om skärpta straff

Straffen för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar har skärpts genom en ny lag. Bland annat kommer straffen för grova vapenbrott, vapensmuggling och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor att dubbleras.

Mer information om straffskärpningarna finns här: [länk]

Ny lag om avfallskvarnar

En ny lag har införts som innebär att tusentals avfallskvarnar måste pensioneras den 1 januari 2024. Den nya lagstiftningen förbjuder matavfallskvarnar som är kopplade till avloppsnätet, men de som är kopplade till en tank eller avskiljare behöver inte åtgärda något.

Läs mer om den nya lagen om avfallskvarnar hos Naturvårdsverket: [länk]

Ny lag om mediestöd

En ny lag om mediestöd är på väg att träda i kraft den 1 januari 2024, men exakt vad den kommer att innebära är ännu oklart. Beslut om förordningar och föreskrifter kommer att presenteras efter årsskiftet, och det kan dröja fram till våren innan stödet betalas ut.

För mer information om det nya mediestödet, besök Myndigheten för press, radio och tv: [länk]