Fler pengar konfiskeras från dömda brottslingar


"Många brottsoffer får sin ersättning betald tidigare än förut av de som utsatt dem för brott. Det kan innebära att offren får ett snabbare avslut", säger Sten-Håkan Sidebo i ett pressmeddelande. Arkivbild.


Brottsoffermyndighetens intäkter från inbetalda återkrav från dömda brottslingar ökade kraftigt i fjol.

”Det känns positivt att fler brottsoffer kan få upprättelse i ett tidigare skede och att gärningspersoner får ta ansvar och kompensera för sina brott ekonomiskt”, säger Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten på Brottsoffermyndigheten i ett pressmeddelande.

Om en dömd person inte kan betala skadestånd till brottsoffret betalas i stället brottsskadeersättning ut från Brottsoffermyndigheten. Myndigheten försöker sedan kräva tillbaka så mycket som möjligt av pengarna från den dömda.

De senaste åren har intäkterna från de återkraven ökat betydligt. 2023 ökade det med 18 procent, motsvarade nio miljoner kronor.

Enligt Sten-Håkan Sidebo beror ökningen främst på att Kronofogden ändrat i sin företrädesordning och att skadestånd på grund av brott nu prioriteras högre.