Hundratals draghundar tas om hand i Norrbotten – en granskning av branschen planeras


Antalet turister som besöker Norrbotten ökar och många av dem vill åka hundspann. Efterfrågan på hundspannsturer ökar och detta har också lett till att fler företag etableras inom branschen.

För närvarande finns det 150 registrerade hundspannsföretag i länet, men länsstyrelsen misstänker att det finns fler företag som inte är registrerade.

Trots att de flesta företagen sköter sig väl har det förekommit allvarliga missförhållanden. Under de senaste fem åren har länsstyrelsen omhändertagit 304 draghundar, vilket har kostat skattebetalarna över två och en halv miljoner kronor.

Skärpta kontroller inom branschen

Branschen kommer nu att granskas mer noggrant och extra kontroller av företagen kommer att genomföras.

”Vi har många företag som är positiva till kontroller och vill visa upp sin verksamhet. Samtidigt finns det företag som inte är lika välkomnande,” säger Anna Modig, enhetschef vid länsstyrelsens djurskydds- och veterinärenhet.

Läs mer om fallen då hundar omhändertagits i klippet.