Inget Nato-ja förväntas – pressen på Kristersson ökarUngerns parlament ska rösta om Sveriges Natoansökan

I dag ska Ungerns parlament rösta om Sveriges Natoansökan, men det förväntas inte att det blir ett ja. Premiärminister Viktor Orbáns ledamöter planerar inte ens att närvara och frågan om statsminister Kristersson ska åka till Budapest är osäker.

Oppositionen har samlat tillräckligt med underskrifter för att kalla till en extrainkallelse av parlamentet i dag, början klockan 13. Sveriges Natoansökan står på agendan.

Flera regeringsföreträdare har uttryckt att de inte ser någon anledning för en extra session, till exempel utrikesminister Péter Szijjártó. Eftersom parlamentets ordinarie arbete efter vinteruppehållet börjar den 26 februari ser de det som onödigt att mötas före dess.

Det väntas bli en omröstning i dag, men endast om dagordningen. Det förväntas inte att det blir en omröstning om själva Natomedlemskapet, enligt oppositionen.

Anledningen är att regeringspartiet Fidesz och samarbetspartiet KDNP inte planerar att dyka upp, vilket gör att parlamentet inte kommer att vara beslutsfört. Enligt den ungerska sajten HirTV är regeringen inte ens i Budapest i dag, utan samlad utanför staden Sopron nära den österrikiska gränsen.

Ulf Kristersson (M) blev nyligen inbjuden av Viktor Orbán att besöka Budapest. Frågan är nu om besöket ska ske före eller efter ratificeringen. Kristersson har sagt att det naturliga vore att komma till Budapest efter att Ungern har sagt ja, men budskapet från ungerskt håll är tydligt – de vill helst se Kristersson i Budapest innan de trycker på ja-knappen.

Péter Szijjártó har bland annat sagt att ett besök före beslutet vore mer korrekt, särskilt eftersom Kristersson åkte till Turkiet för att få dem att säga ja till Sverige. Ungerns regeringens talesperson Zoltán Kovács har uttryckt att ”bollen är nu på er planhalva”.

Samtidigt försöker USA pressa Ungern genom att påminna om Orbáns ord om att Ungern ska ratificera Sverige ”vid första möjliga tillfälle”. Den amerikanska ambassaden i landet har skickat ut ett uttalande där de påminner om att ”måndagens session är ett tillfälle att göra det”.