KTH och andra lärosäten kan fortsätta verka i Södertälje tillsammans


KTH ser positivt på att fler lärosäten etablerar sig i Södertälje och Science Park. Scania, som är delägare i Science Park, har tidigare nämnt att man har kontakt med Mälardalens Universitet, MDU. När SVT når dem är de positiva till att verka i Södertälje, även om inget är klart.

– Det är viktigt att den spetskompetens vi har på lärosätet kommer till nytta där den bäst behövs samt kan utvecklas i samverkan med världsledande företag. Mot denna bakgrund anser vi att det är viktigt att etablera närvaro i Södertälje, säger Jessika Hedén, gruppchef på MDU.

Kontakt med kommunen återstår

MDU medger att man har haft inledande kontakt med både Science Park och Scania, men att man ännu inte har träffat Södertälje kommun.

– Vi ser stora möjligheter till ett samarbete. Vi är mycket glada över den goda samarbetsviljan vi upplever hittills.

När kan MDU etablera sig i Södertälje?

– Kortare utbildningar kan erbjudas inom en relativt kort tidsperiod. Längre utbildningar och program i Södertälje kan vara aktuella inom 1-2 år, men i dagsläget har vi inte påbörjat planeringen av detta.

I videon ovan: Få mer information om de två spåren som KTH ser framför sig i Södertälje.