Splitriad opposition ger fördel för Kristersson – Partierna väntar på AnderssonOppositionens splittring försenar Socialdemokraternas regeringsalternativ

Socialdemokraterna kämpar med att forma ett regeringsalternativ på grund av splittringen inom oppositionen. Trots förväntningarna inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet på att Magdalena Andersson ska ena den rödgröna oppositionen, är intresset inom Socialdemokraterna och Centerpartiet lågt.

En nyligen förlorad misstroendeomröstning mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) visade på oppositionens bristande samordning. Socialdemokraterna valde att inte stödja misstroendet, vilket ledde till besvikelse inom Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Denna brist på samordning ger bilden av en splittrad opposition som inte kan enas.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet hoppas på ett enat opposition, och det har funnits kritik mot Magdalena Andersson för att inte anstränga sig mer för att samla oppositionen. Många vänsterpartister betonar att Socialdemokraternas samlingskraft är nödvändig för samtal mellan V och C.

Inom Miljöpartiet har man försökt bjuda in Centerpartiet till samarbete, men Muharrem Demirok har avvisat detta. Flera miljöpartister vittnar om en väntan på att Socialdemokraterna ska göra mer för att ena oppositionen.

Socialdemokraterna och Centerpartiet har knutit starka band och verkar trivas i mitten. Trots det långt kvar till nästa val, vill Socialdemokraterna driva sin egen politik för att samla väljare kring sig. Oppositionens splittring fortsätter att göra det svårt för Socialdemokraterna att forma sitt regeringsalternativ.